• Når man anvender dyr
    som naturpleje
  • Når man anvender dyr
    som naturpleje
  • Når man anvender dyr
    som naturpleje

Dyr som naturpleje

Når dyr anvendes til naturpleje er det vigtigt at anvende den dyreart der er bedste egnet til af levere det ønskede resultat under hensyntagen til dyrets trivsel og velbefindende.

Hver dyreart har sine fordele og ulemper, læs herunder om disse.

Kilder

Græsning og høslæt i naturplejen, Rita M. Buttenschøn. Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg. Pleje af hedelyng - opskrift, Mons Kvamme, Norge. Temahæfte Naturpleje, Dansk Fåreavl. Hyrdetimer, Håndbog i fårehold og naturpleje, Annette Holmenlund, 2007.