• Hvis du vil ønske at anvende
  Får som naturpleje
 • Hvis du vil ønske at anvende
  Får som naturpleje
 • Hvis du vil ønske at anvende
  Får som naturpleje

Får som naturplejere

Fordele ved får

Fåre har en spaltet overlæbe der gør det muligt at udvælger planterne bid for bid.

De kan græsse helt tæt på jordoverfladen og de er gode til at udvælge næringsrigt foder, så de kan klare sig selv på magre arealer.

Får, der er vant til at udrydde en uønsket plante, går hurtigt på den, når de sættes ind. Fårenes erfaring er ofte vigtigere end racen.

Man udnytter ofte får til afgræsning af voldsteder og andre fortidsminder, fordi de danner en tæt slidstærk plæne.

De tramper jorden sammen, så den bliver endnu stærkere, og samtidig er de er så lette, at de ikke slider hul i vegetationen.

Får er gode til at bekæmpe tagrør, kæmpe-bjørneklo og rynket rose.

Græsning med får kan udbrede træstofholdige græsser og halvgræsser kraftigt.

Fåregræsning kan hindre opvækst af vedplanter.

Hvis får er sat til at rydde et areal for uønskede vækster for at fremme betingelserne for sjældne plantearter, kan de samtidig æder de sjældne planter, som f.eks. orkideer. Det kan orkideerne godt tåle i et par år.

Ulemper ved får

Kontinuerlig fåregræsning kan give en græsdomineret og artsfattig vegetation med færre urter, mosser og laver.  

Urter som agertidsel og stor nælde kan også brede sig på arealer med får.

Generelt egner får sig ikke til fugtige arealer hvor der er der stor risiko for infektion med leverikter, som får er meget følsomme overfor.

Græsningsmåden giver risiko for dødbidning derfor skal belægningsgraden løbende vurderes.

Får er ikke særlig gode til at beskytte nyfødte lam mod ræveangreb som kan være et stort problem på visse arealer.

Offentlig adgang til arealer med får

Får er generelt publikumsvenlige og ikke opsøgende.

Løse hunde er et stort problemfor fårene, da hunde kan jage og angribe dem.

Hunde skal altid være i snor. Fårene er gode til at danne veksler gennem landskabet, og dermed åbnes arealer op for publikum.

Kilder

 • Græsning og høslæt i naturplejen, Rita M. Buttenschøn
 • Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring
 • afgræsning af naturarealer med kødkvæg
 • Pleje af hedelyng - opskrift, Mons Kvamme, Norge
 • Temahæfte Naturpleje, Dansk Fåreavl
 • Hyrdetimer, Håndbog i fårehold og naturpleje,
 • Annette Holmenlund, 2007.