Samgræsning

Samgræsning hvor flere dyrearter græsser sammen f.eks kvæg og geder kan p.g.a af deres forskellige græsningsadfærd være et effektivt middel til at få det optimale resultat.

Ligeledes kan afgræsning med f.eks geder eller får i et år erstattes med kvæg andet år osv. – det giver et varieret afgræsningsmønster og også en reduktion i parasitrykket på arealet da kreaturer ikke smitter får/geder med indvoldsorm og omvendt. 

Kilder

  • Græsning og høslæt i naturplejen, Rita M. Buttenschøn
  • Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring
  • afgræsning af naturarealer med kødkvæg
  • Pleje af hedelyng - opskrift, Mons Kvamme, Norge
  • Temahæfte Naturpleje, Dansk Fåreavl
  • Hyrdetimer, Håndbog i fårehold og naturpleje,
  • Annette Holmenlund, 2007.