Hvad er entreprenørafgræsning ?

Fårerne anvendes typisk til afgræsning af frøgræsmarker i efterårs og vintermånederne.

P.g.a fårenes bidmønster nedbides den enkelte frøgræsplante på en sådan måde, at plantens stængler bliver lige lange  - fårerne bider rundt om den i modsætning til slåning med maskine som efterlader planten med længere stængler på plantens sider end på toppen. Denne egenskab ved fårernes bidmønster resulterer i et højere udbytte og derudover undgår frøgræsavlerene at skulle køre med maskiner på marken for at afpudse arealet.

Entreprenørafgræsning kan også anvendes i forbindelse med åbning af tilgroede arealer hvor fårerne formår at rydde arealet så det bliver muligt at færdes og videre rydning/ træfældning etc kan derefter iværksættes.  

Ved entreprenør afgræsning sørger dyreholder typisk for at lave et midlertidig hegn om arealet i græsninsgperioden  - et hegn der fjernes igen når opgave er udført.

Et årscyklus i fåreflokken er typisk :

Marts/ April: Hjemme for at læmme.

April – oktober : Naturpleje

November til marts: Entreprenørafgræsning.    

For oplysninger om vilkår for en aftale om entreprenøafgræsning kontakt venligst virksomheden.