• Naturpleje er nødvendigt
    hvis man ønsker at stoppe
  • tilbagegangen i variationen
    af dyr og planter i naturen

Hvorfor naturpleje?

Naturpleje er nødvendigt hvis man ønsker at stoppe tilbagegangen i variationen af dyr og planter i naturen -  det er påvist at ved at holde arealer lysåbne i stedet for at lade dem gro til forøges biodiversiteten, den mangfoldighed af levende organismer der kan leve på et givet areal, mange gange.

I 1850 udgjorde de lysåben arealer ca 50 % af det samlede landareal mod ca. 10 % i dag.

Det vurderes af der er ca. 350.000 hektar i Danmark der bør plejes, men kun pleje dyr til ca. 30 %

Hovedformålet med naturplejen er at holde arealerne lysåbne, fjerne næringsstoffer samt stoppe udbredelsen af uønskede invasive arter som f.eks. stor bjørneklo, den vilde hybenrose m.fl.

At fjerne næringsstoffer fra et givet areal gøres mest effektiv ved hø slet, men afgræsning med dyr sikrer en dynamisk udvikling af arealet; dyrene laver stier, sølepladser, trædehuller og efterlader gødning som sikrer levested for dyr og insekter. I en del tilfælde kan afgræsning dog med fordel suppleres med hø slet.

En optimal pleje sikres ikke, ved ”bare” at lukke en flok dyr ud på et givent areal, det skal blandt andet overvejes:

  • Hvilken dyreart sikrer den bedste pleje af arealet i forhold til det resultat der ønskes, skal det evt være flere dyrearter i kombination
  • Hvor stort græsningstryk skal der være? dvs. hvor mange dyr pr areal
  • Hvor lang græsningsperiode? 

For at sikre at plejen udføres optimalt i forhold til det resultat man ønsker, udarbejdes der i mange tilfælde en egentlig plejeplan som vejleder dyre holder i forhold til ovenstående spørgsmål.

For private og kommunale arealer - er det kommunen der udarbejder plejeplanen, for statslige arealer er det Naturstyrelsen som udarbejder plejeplanen.   

    

Kilder: Faktaark – Smag på landskabet udgivet af Seeges i 2015