• Selvforsyning af
    kød fra dyr opvokset i det fri
  • - uden brug af
    sprøjtemidler og kunstgødning

Virksomhed

Naturafgræsning blev startet som et rent hobby projekt i 2012 med købet af et gammelt husmandssted på Terndrup egnen med ca. 4 hektar jord der hovedsageligt henlægger som eng omkring ejendommen.

Intentionen var at have lidt dyr til at pleje ejendommens jord og sikre selvforsyning af kød fra dyr opvokset i det fri uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning - og naturligvis ved siden af et fuldtidsjob.

De første dyr der blev anskaffet på ejendommen, ud over lidt høns – var 10 får som blev indkøbt i foråret 2013, de var af racen Shropshire, senere har vi skiftet til texel og krydsninger heraf.

I 2014 blev de første 7 kreaturer anskaffet af racen Dexter.

Dyrene trivedes i en grad så der hurtigt blev knaphed på græs på ejendommens sparsomme areal og der blev suppleret med afgræsning af lidt naturarealer for naboer og et lille stykke for Rebild kommune i Terndrup by.

Virksomheden Naturafgræsning Himmerland blev stiftet 1/1-2015, nærmest for at få lidt overblik over hvor mange penge hobbyen kostede efterhånden :-)

I 2017 blev de første 20 geder af racen British Tobbenburg indkøbt til at afgræsse områder der er ved at springe i skov. 

Siden den spæde start er der kommet flere og flere forespørgsler på pleje af naturarealer der er ved at vokse til i pilekrat og bjørneklo - efterspørgsel nåede med udgangen af 2016 et omfang hvor det ikke mere var muligt at passe et fuldtidsjob ved siden af naturplejen hvis dyrene skulle have den nødvendige omsorg.

Jeg valgte med hjertet og valgte at satse fuldtids på naturplejen -  de gode oplevelser med dyrene og de unikke naturoplevelser overtrumfede et 8.00 -16.00 job selvom det betyder lange arbejdsdage og en økonomi hvor der ikke mere nærmest pr automatik kommer dumpende en løncheck i slutningen af hver måned.

I dag plejer virksomheden ca. 125 hektar – til hjælp har vi ca. 60 Dexter kreaturer, 150 moderfår af racen texel samt 80 geder af racen British Tobbenburg.

Da de arealer der afgræsses i langt de fleste tilfælde har henlagt ikke sprøjtede eller gødede gennem mange år og da vi fokuserer på at producere bæredygtig lokale fødevarer har vi valgt at starte omlægning til økologi pr 01.05.2017 af i første omgang ejendommens arealer.

Vi har fået tilkendt økologisk autorisations nummer: 1105599

Når vi er i stand til at producere vores eget økologiske vinter foder starter vi omlægning af dyrene så de også bliver økologiske – sidst nævnte omlægning starter den 01.03.2019

Det tager som hovedreglen 2 år fra omlægningen starter til produktionen må kaldes økologisk.      

Da der er meget stor efterspørgsel efter dyr til pleje af naturarealer forventer vi, at virksomheden i 2020 har aftaler om pleje af naturarealer på ca. 300-500 hektar.